POLAND GENEALOGY FORUM All Documents SEARCHING ROOM

(Polskie Forum Genealogiczne) - (Szukanie w dokumentach po Polsku)

Dear Visitors, here is the place, where all people from all over the world searching their family roots (mainly in Poland) can publish the scans of any family document asking others to see and help in deciphering. In the memory of all, from all forums, who help others. As a Christmas gift, gallery Narodowa GA.PA, Dec 24, 2003.
(tu można przesłać pocztą internetową i umieścić swoje rodzinne dokumenty dla sprawdzenia ich przez nas wszystkich w języku gł. polskim - ku pamięci wszystkich ludzi z całego świata gotowych pomagać innym, dzielić się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem). Galeria Narodowa GA.PA w Wigilię, 24.XII.2003.
CORRESPONDENCE - narodowa@narodowa.pl or dho@dho.com.pl  and/or www.genforum.genealogy.com/poland/

CHAT

 


40. ANSWERED on genealogy forum! - www.genforum.genealogy.com/poland/

----- Original Message -----
From: "Magroski" <magroski49@yahoo.com.br>
To: "Tadeusz" narodowa@narodowa.pl
Sent: Wednesday, December 01, 2004 6:59 PM
Subject: image to GenForum

Dear Forum

Does anybody know where in Poland this place is ?
The building on their back seems to be a church, seen from its side.
The other building, on the right, seems to be a round one, with
something on the top of it.
Could this architecture be a characteristic of a region or time?

Thank you.
Magroski

(Please click on the photo to enlarge)

 

"from the right side is son Stanislaw with 3 daughters and 3 sons, from left side his wife Marysia (Maria), next son Julian with 2 daughters, in the middle in white coat oldest daughter Marysia (Maria) Rogoznikowa" (Rogoznikowa = surname Rogoznik = Rogoz'nik ; Main surname suppose = Dabrowski = Da,browski) "translated by - Tad"

 


39. ANSWERED on genealogy forum! - www.genforum.genealogy.com/poland/

----- Original Message -----
From: "Magroski" < magroski49@yahoo.com.br >
To: "Tadeusz" narodowa@narodowa.pl
Sent: Friday, November 19, 2004 12:58 AM
Subject: Record in Russian

This time I need help with a birth certificate written in Russian (1872).
I already know father's and mother's name (Jan and Franciszka Lesinska).

I would also like to know:
a) is the children's name Nikolaj?
b) date and month the children was born?
c) how old was Jan at that time?
d) is there any mention to Jan's place of origin?

Thank you
Magroski 

(Please click on the photo to enlarge)

 


38. ANSWERED on genealogy forum! - www.genforum.genealogy.com/poland/

----- Original Message -----
From: Diana Scramuzzo dianascram@yahoo.com
To: narodowa@narodowa.pl 
Sent: Wednesday, November 10, 2004 4:02 AM
Subject: Oliwie birth

Hi,

Attached is the marriage record showing the birthplace of my grandmother. It is actually her sister's marriage record since it is easier to read. Tad asked me to send it on for you to have a look. Any info would be helpful. Thanks much

Diana

(Please click on the photo to enlarge)

 


37. ANSWERED on genealogy forum! - www.genforum.genealogy.com/poland/

----- Original Message -----
From: "Norbert Stevens" < nfstevens@sbcglobal.net >
To: < narodowa@narodowa.pl  >
Sent: Thursday, November 04, 2004 3:13 AM
Subject: Translation of Haller's Army Final Commitment PapersAttached is an image of Jan Pietrzak's Final Commitment Papers to join
Haller's Army. Jan was my grandmother's brother. I can pretty much
understand the general content of the document, but there is one section
that I would like some help.
It appears to me that in one section they ask for Jan's nearest relative in
the U.S., to which he responds His sister Maryanna Pietrzak at 1707 Virginia
Street.
Does the next section ask for Jan's nearest relative in Poland? It appears
that he responds that he has a brother, Joseph Pietrzak in Przedluz, Warsaw
(Radziejow). I have already identified Jan's ancestral village, but never
realized that one of my grandmother's siblings (Joseph Pietrzak) had
remained in Poland. If that is a fact, then it is a complete revelation to
the surviving family members.
Thanks in advance.
Norbert Stevens

(Please click on the photo to enlarge)

 


36. ANSWERED on genealogy forum! - www.genforum.genealogy.com/poland/

----- Original Message -----
From: "Magroski"
To: <narodowa@narodowa.pl>
Sent: Tuesday, October 26, 2004 2:36 AM
Subject: Birth certificate

Hi,

I'd like your help to identify the names on this certificate.
Child: Waclaw?
Witnesses: Josef Sienski? and Josefa Kusmienski?
Godparents: Felicyan Dylonski ? and ???? Sienska

Thank you
Magroski

(Please click on the photo to enlarge)

 


35. ANSWERED on genealogy forum! - www.genforum.genealogy.com/poland/

----- Original Message -----
From: "Magroski" <magroski49@yahoo.com.br >
To: narodowa@narodowa.pl
Sent: Wednesday, October 06, 2004 3:46 PM
Subject: Marriage & birth certificate

Dear friends,
two more certificates I need some help.
Thank you
Magroski


I can't see the month on this marriage certificate (#14). However, I
have another one (#5), which is dated January 1858, so it seems
reasonable that #14 is around these months. If there's any info about
it, I'd like to know.

Ewa Fydrich, 24, from family Fydrichkow (line 10), married Jan
Magrowski, 22, in 1858.

Now, looking at Antonina's birth certificate, from January 17, 1864, it
tells me her mother is "Ewy z Fydrichkowskich, lat ???" (line 11) and
her father is Ignacy Magrowski (line 3), age ???.

Could this Ewa be the same person on both certificates? What age do you
read for her on Antonina's certificate?

This piece of information may be of some help:
In 1821, a Ignacy Magrowski married Ewa Zielinski. I don't know how old
he was, because I have only the index page, not the certificate.
So, Ignacy must have been born about 1803 or so (considering the age of
18 to get married).
Could this Ignacy be the same person who is Antonina's father? What age
do you read for him on Antonina's certificate?

This is what happened, I think:
Ewa Zielinski died, and so did Jan Magrowski.
Ignacy (then a widow) and Ewa Fydrich (then a widower) got married.
I don't know if Ignacy was Jan's brother.

By the way, on the upper corner, left side, of Antonina's certificate
there are something written. It seems to be 'Jan... and....Zeglinski?'

I'd appreciate your opinion.
Thank you.
Magroski.

 

(Please click on the photo to enlarge)

 


34. ANSWERED on genealogy forum! - www.genforum.genealogy.com/poland/

----- Original Message -----
From: "Magroski" <magroski49@yahoo.com.br >
To: <narodowa@narodowa.pl >
Sent: Wednesday, September 29, 2004 8:35 PM
Subject: More marriage certificates - to PolGenForumSearchRoom> Dear Forum,
>
> These are Suzanna's marriage certificates: first with Pawel Magrowski,
> in 1831 and second with Michal Loykowski, in 1841.
> 1. Does the second certificate state how long Pawel was dead?
> 2. On line 15th (2nd): does it mean Suzanna is Jan and Barbara's
> daughter, and Barbara's maiden name was Dziegelewski, and the couple was
> known as 'The Jablonskich"?
> 3. On line 13th (2nd): does it mention a place name? If so, what one?
> 4. Both certificates: is there any other place mentioned, aside
> Dobrzejewice?
>
> Thank you
> Gilberto
>
> Pawel & Suzanna (1st certificate)
> 1. Dobrzejewice. Dzialo sie w Dobrzejewich dnia
> 2. czternastego listopada roku tysiac osmset trzydziestego
> 3. pierwszego o godzinie dziesiec z poludnia wiadomo czyniemy
> 4. zé w przytomnosci swiadkow ____ ____lat czterdzi-
> 5. esci liczacy i Josefa Zielinskiego? lat czterdziesci ___
> 6. ___ ____ z Dobrzejewice, na dniu _______za
> 7. wartem zostalo religinje malzenstwo pó miedzy Paw-
> 8. lem Magrowskim, kawalerem, lat dwadziescia trzy licza-
> 9. cym gospodan...., z Dobrzejewice, urodzonym w ___
> 10. z Jakobi i Marianny malzonkow; a Suzanna Jablon-
> 11. ska panna lat dwadziescia dwa liczacy, urodzony w Do-
> 12. brzejewicach z Jana i Barbary malzonkow gospodany
> 13. przy ___ _____ ____Dobrzejewich malzenstwo
> 14. to po przedzily trzy zopowiedzie w dniach ____ ___
> 15. ___ I ____ ____ pazdziernika _____ roku w
> 16. parafii Dobrzejewich _____zezwolonie rodzicow ___
> 17. ____ I _____ _____ _____ sluban? _____
> 18. _____ _____ _____ malzonkow _____
> 19. ____ ze ___ ___ ___ ___ ___
> 20. ____ ____ ____ swiadkow. Akt ten stawajacemu
> 21. ___ ____ zostal przeczytamy I _____ ____
>
> Suzanna & Michal (2nd certficate)
> 1. Dobrzejewice. Dzialo sie w Dobrzejewicach dnia pierwszego/trzynastego
> wrzesnia
> 2. tysiac osmset czterdziestego pierwszego roku o godzinie szescia ____
> ra-
> 3. no – wiadomo czyniemy zé w przytomnosci swiadkow Mikolaja
> 4. Kowalskiego, lat piecdziesat i Ignacy Ziedmiskiego/Zielinskiego lat
> czter-
> 5. dziesci liczacych, rolnikow? w Dobrzejewicach zamieskalych mie-
> 6. _____, na dniu _____ _____ zawarte zostalo religijne mal-
> 7. zenstwo miedzy Michalem Loykowskim _____ _____-
> 8. ___ zamieskalym urodzony w Dobrzejewicach przy-
> 9. rodzikow? synem Mateusza i Kunegunda? z ....kich
> 10. malzonkowo Loykowskich, rolnikow? Lat ___ dwadziescia
> 11. cztery majacym; a Suzanna Magrowskich, ______
> 12. w Dobrzejewicach zamieskala wdowa po niedys Pawlem
> 13. Magrowskim ______ w miescie ______ u _____ zmar-
> 14. lym ze roku ____ w miescie? Sierpnia, corka Jana
> 15. i Barbary z Dziegelewiskich malzonkow Jablonskich
> 16. ____ _____ _____ _____ _____ w Dobrzejewicach za-
> 17. mieskala i zenadzonia lat trzydziesci dwa liczacy
> 18. malzenstwo to po przedzily trzy zopowienie rodzicach
> 19. szostym, trzynastym i dwadziescym wrzesnia
> 20. osmnastym i dwadziescym pieccym ___ ____ maja-
> 21. roku ____ w parafii Dobrzejewicach zezwolenie
> 22. ____ ____ rdozikow _____ ____ malzenstwa
> 23. ____ ____ ____. Tomowanie malzenstwa
> 24. zaslo?
>

(Please click on the photo to enlarge)

 


33. ANSWERED on genealogy forum! - www.genforum.genealogy.com/poland/

----- Original Message -----
From: "Magroski"
To: <narodowa@narodowa.pl >
Sent: Thursday, September 16, 2004 3:57 PM
Subject: Marriage certificates - PolGenForum Search Room

> Dear Forum,

> I'd like your help to fill in the blanks, correct any wrong parts and
> translation of these two marriage certificates.
> Please, read my notes after the text in Polish.
>
> Adam & Katarzyna
>
> 1. Dobrzejewice. Dzialo sie w Dobrzejewicach dnia trzynastego
> 2. lutego roku tysiac osmset trzydziestego drugiego o godzinie
> 3. dziewiatej rano? wiadomo czyniemy ze w przytomnosci
> 4. swiadkow Franciszka Jasienkiego lat trzydziesci osm
> 5. majacy i Walentego Jasienkiego? lat piecdziesiat, ____
> 6. ____ _________ z Dobrzynie? na dniu dzisiejszym?
> 7. zawartem zostalo religijne malzenstwo pó miedzy
> 8. ADAMin Magrowskich lat trzydziesci szesc licacym
> 9. Adamin ___________ z Dobrzejewice synem Jana i
> 10. Barbara; a KATARZYNA Wdzieckowski panna lat
> 11. dwadziescia dwa majacy slu...w Dobrzejewicach cor-
> 12. ka Wojciech i Katarzyna. Malzenestwo to poprzedzily
> 13. trzy zopowiedzie w dniach piecnastem, dwadziestem
> 14. drugien i dwadziestem ______stycznia _____ ______
> 15. w parafii Dobrzejewicach _____ _____ zezwolenie____
> 16. ____ _____ _____ ______ ____ . Tomowanie
> 17. malz… minasty… malzen… ___ ___
> 18. ____ ze zad… ___ przed slubem ____
> 19. Akt ten stawajaceum ………………………….zostal
>
> Notes: The index states this marriage is between Adam Magrowski
> and Katarzyna Wdzieckowska (surnames are pretty clear in the index)
> So, why there is another Adam being mentioned in line 9?
> Which one of these Adam is son of Jan and Barbara?
>
> Katarzyna & Jan
>
> 1. Dobrzejewice. Dzialo sie w Dobrzejewicach dnia dzisiejszym dwodzies-
> 2. tego drugiego stycznia tysiac osiemset czterdziestego dziewieclego
> 3. roku, o godzinie o jedenasty przed poludnien wiadomo czynie-
> 4. my ze w przytomnosci swiadkow Marya Wienkowskiego
> 5. lat trzydziesci dziewiec i Jana Kowalskiego lat trzydziesci licza-
> 6. cych rolnikow? w Dobrzejewicach zamieskalych wsi? Kr...ch?;
> 7. na dniu dzisiejszym zawarte zostalo religijne malzenstwo
> 8. miedzy JANem Jastrzebskim wyrobkiem wdocem po nie-
> 9. gdys Rozali zmarly w ___ ____ roku szesctego?
> 10. w miescie ____ zamieskalych w Dobrzejewicach i
> 11. _____ z Dobrzejwicach z _____ Jastrzebski wyro-
> 12. bkiem w Dobrzejewicach zamieskalych, lat czterdziesci licza-
> 13. cym; a Katarzyna Magrowska wdowa po niegdys Adamie
> 14. Magrowskim rolnik? zmarlym w Dobrzejwicach ____
> 15. __ lat ____wyrobkiem _____ _____ w Dobrzejewi-
> 16. cach zamieskala a urodzenia w wsi Moszczo….. para-
> 17. fii Koko…. z Mateusza i Marianny malzonkow Wiesko-
> 18. wich ______ _____ ______ w Dobrzejewicach zamies-
> 19. kalych ____ lat czterdziesci liczacy malzenstwo
> 20. po przedzily trzy zopowiedzie w dniach dziewiecnastym, ___
> 21. ___ szostym grudnia roku szestego ______ ______
> 22. roku ___ trzydziestym,piec... grudnia roku szezte-
> 23. go _____ i ____ i ________, ________ w para-
> 24. fii Dobrzejewicach. Tomowanie
> 25. ____
> 26. ____. Akt ten __________I swiadkow _______ I
> 27. _____ _______ _______ ________ zostal ____ ____ ____.
>
> Notes: If Katarzyna is Adam’s widow, I’d say they are the couple
> mentioned in the previous certificate.
> However, Katarzyna’s parents were Wojciech & Katarzyna and now they are
> Mateus & Maryana.
> How can? I’m really confused about these two certificates.
> Sorry I wasn't able to get a better copy of this one.

(Please click on the photo to enlarge)

 


32. ANSWERED on genealogy forum! - www.genforum.genealogy.com/poland/

----- Original Message -----
From: "Magroski"
To: <narodowa@narodowa.pl >
Sent: Thursday, September 09, 2004 4:02 PM
Subject: Death certificate

Hi,

I would like someone to fill the blanks of this death certificate.
A translation would be welcome.
Right below is what I was able to understand. Please, feel free to
correct any wrong parts.
Thank you.
Gilberto

1. Niezawka. Dzialo sie w miescie Ciechanowichi dnia
2. szostego Marca tysiac osemset szescdziesiat jeden
3. szego roku o godzinie trzeciej po poludniem stawil sie
4. Michal Jakubowski, parobek, lat czterdziesci cztery
5. majacy ojciec zmarlego i Antoni Sadkowski, parobek
6. lat czterdziesci liczacy w Niezewka zamieszkaly oswiad-
7. czyli iz dnia wczorajszego o godzinie jedenarski przed
8. poludniem w ____________ umarl Stanislaw _____ jeden-
9. zycia majacy syn _________ Stawajacych i Pauliny
10. z Wismiewskich malzonkow urodzony w Niezewka
11.______ przy rodzicach ____________. Po przekonoanie sie nao-
12. cznie o zcjsciu Stanislawa. Akt ten stawajacem
13. przeczytany, przezeminie proboszcza pod pisany zo-
14. stal _________ Stawajacy pisacnie umieja.

 

 

(Please click on the photo to enlarge)

 


31.

----- Original Message -----
From: Jurekdouglas@aol.com 
To: narodowa@narodowa.pl 
Sent: Monday, August 30, 2004 8:10 PM
Subject: Pizlo or Pizlo's/Kuzniarski

Does anyone know of this Lady or her family. Elaenora Pizlo sister to our late father Franciszek Kuzniarski, both born in Brzezinka Oswiecim Poland 1910/1914?
Father Wojciecha Kuzniarski, Mother Teresy nee Janoszek.
Last known address for Elaenora in 1943.
UL.Nowowiejska
No3
Krakow. Poland.
My brother has been to the above address but could find no trace.
We believe this lady or family does not know that her brother survived the war and that his family have for 20 years been trying to make contact.
Thank you all for taking the time to read this message.
Jurek Douglas Kuzniarski.

(Please click on the photo to enlarge)

 PGF Search Room 1 - 10 / 11 - 20  / 21 - 30 / 31 - 40 / 41 - 50 / 51 - 60 / 61 - 70 / 71 - 80 / 81 - 90

/ 91 - 100 / 101 - 110 / 111 - 120 / 121 - 130 / 131 - 140 / 141 - 150 / 151 - 160

GALLERY GA.PA RECEPTION